KommunikationsbøgerRegistreret bruger?

Brugere med gyldig licens kan hente..
 • Materiale fra de originale PODD-bøger.
 • Hver bog ligger pakket i en zip-fil.

 • Kommunikationsbøger, tavler mv., opbygget med inspiration fra PODD- principperne.
Der er materiale på dansk, norsk, færøsk og svensk.

Licensnummer:

Hvad er PODD, hvem er Gayle Porter - og hvad er det særlige ved PODD?

Her er samlet en række gode råd, fiduser og erfaringer om fremstilling af bøgerne. Der er også info om, hvor man finder materialerne.

Vi kan hjælpe med fremstilling af PODD-bøger. m.v.

Vi udsender tre-fire gange om året nyhedsbreve med tips, inspiration m.v.

Vi har samlet links med andre internet-sites, der kan have interesse for PODD-brugere:

Videre..
   
Seeking info about PODD in other countries?

Take a look at www.podd.eu where we bring information about European PODD activities (ressources, workshops etc.)

  Kurser og konferencer

Isaac Danmark
Konference 2017


20. - 21. marts 2017


Der er nu åbnet for tilmelding til Isaac Danmarks konference 2017.
Hent det fyldige program her: Program 2017 Og husk, at der er specielle medlemspriser for Isaacs medlemmer - og 'eary bird' - priser ved tilmelding før 15. januar!

Kom godt i gang med PODD kommunikation

2-dages workshop

19. - 20. april 2017

Institut for Syn og Hørelse, Aalborg
Mere information og tilmelding:
Program for dagene:

Om ASK og at udvikle støttet sprog – en udfordring
 • At indrette omgivelser til indlæring af støttet sprog
 • At give mulighed for sproglige indtryk og for at udtrykke sig
Udvikling af PODD samt generelle principper og egenskaber
 • Karakteristiske egenskaber ved PODD kommunikationsbøger
 • Betjeningsmuligheder
 • At vælge og tilpasse PODD skabeloner
 • Demo og afprøvning af og afprøvning af programmer til PODD; Boardmaker, Rolltalk Designer og Tobii Dynavox-Compass
 • At være model, støttende samspil, udvikle færdigheder til betjening
 • Hvor skal man begynde? – hvordan går man videre herfra?

Introduktion og praktisk fremstilling af kommunikationsbøger

2-dages workshop

25. august og 8. september 2017

Østerskoven, Hobro

Mere information og tilmelding:
Workshop'en indeholder blandt andet..
 • Introduktion til PODD, og principperne for PODD samt de tanker om kommunikation, der ligger bag.
 • Hvad består en PODD-bog af, og hvordan kan den bruges af personer med forskellige funktionsnedsættelser.
 • Praktisk udarbejdelse af PODD-bog
 • Hvor skal man begynde? – hvordan går man videre herfra?
 • At få startet
 • At inddrage forældre/personale/pårørende
Dagene veksler mellem teori og praktiske opgaver med brug af PODD, og der vil blive vist videoer fra Gayle Porter og undervisernes arbejde med PODD.
Der er værksted, materialer og tid til den praktiske udarbejdelse af en PODD-bog.

Kurset henvender sig til:
Personer, som støtter børn, unge og voksne i kommunikation med brug af støttende symboler (piktogrammer, grafiske symboler, skrevne ord).
Gerne som et team omkring en borger, der har behov for en PODD-bog.


  PODD - på papir og til elektroniske enheder

Der er mange varianter af PODD-produkter på tale i denne tid, så for at klare begreberne har vi i denne artikel prøvet at lave en kort oversigt over de forskellige versioner.

PODD-versioner

  Nyhedsbrev

Nyhedsbreve udsendes 3-4 gange årligt til modtagere, der har anskaffet de dansksprogede PODD materialer, deltaget i PODD kurser eller på anden måde ønsket at få informationer om PODD. Ønskes en mail-adresse fjernet fra mail-listen - eller en anden tilføjet - sker det lettest ved at sende os besked om det via maillist@podd.dk.


  Hvad finder man hvor?
Her på www.podd.dk findes
 • Det originale PODD materiale fra Gayle Porter / CPEC
 • Tips og hjælp til opbygning af PODD-bøger.
 • Nyhedsbreve.
www.kommunikationsbog.dk finder man..
 • PODD-inspirerede materialer.
 • Andre typer kommunikationsbøger.
 • Pragmatisk profil.
 • Tips og hjælp til opbygning af kommunikationsbøger.
PODD-licensnummeret anvendes til at hente materialer på både www.podd.dk og www.kommunikationsbog.dk. Det vil sige at køb af PODD-materialet giver adgang til download af materiale fra begge sites.

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
© 2015 by HandiKram mfl.